5 มิ.ย.65 ต้อนรับ ท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Posted by:

วันนี้ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง กำนันตำบลแม่ยางร้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางร้อง ร่วมต้อนรับ ท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และนายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล ผู้ปฏิบัติงานถวายฯ ในการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องถวายฎีกา กรณี นางสาวกรกนก ผุสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานของครอบครัวและของราษฎรในหมู่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
ผลการตรวจติดตามเรื่องถวายฎีกาในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ถวายฎีกา และราษฎรในตำบลโดยส่วนรวม เห็นควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำหนองสองห้อง แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ยางร้อง ซึ่ง อบต. แม่ยางร้องมีความพร้อมในการสนับสนุนน้ำมัน และรอการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้มีความพร้อมในการกระจายน้ำให้ครอบคลุมทั้งตำบล ทดแทนการอาศัยน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำแม่สอง อำเภอสอง ซึ่งไม่เพียงพอในทุกฤดู
สำหรับการแก้ไขเรื่องช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังมีจุดอ่อนเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณ์ อำเภอร้องกวางจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม จากที่อำเภอร้องกวางได้ส่งเสริมไปก่อนหน้าแล้ว
0

Add a Comment


eleven + 8 =

Captcha loading...