26 มี.ค.65การประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง จ.แพร่

Posted by:

มื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.กองการศึกษา ศาสนาและวํฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้นำตัวแทนคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก และเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ณ ห้องประชุมวิชิตมารที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อรับทราบการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ และร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ชุดใหม่ เพื่อแทนชุดเก่าที่หมดวาระไป🏃🏃‍♀️

0

Add a Comment


three × 5 =

Captcha loading...