30 พ.ค.64 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

30 พ.ค.64 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางสาวอริศรา  พวงถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัมนธรรมจัดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค และ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

0

Add a Comment


15 − five =

Captcha loading...