21 พ.ค. 64 วันรักต้นไม้

Posted by:

21 พ.ค. 64 อบต.แม่ยางร้อง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคารสำนักงาน  โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

Add a Comment


2 × 5 =

Captcha loading...