การควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558

Posted by:

ป้ายโฆษณา

มาตรการการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

0

Add a Comment


16 + 18 =

Captcha loading...