20 เมษายน 2563 การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Posted by:

20 เม.ย.63 นายจรัล ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ยางร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่ยางร้อง ซึ่งวาระที่ 3.เรื่อง การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง/ Post By Suparada.

0

Add a Comment


16 − 12 =

Captcha loading...