ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(กลุ่มมีทักษะ) และพนักงานทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

Posted by:

0

Add a Comment


4 × 1 =