3 ก.ย. 62ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

Posted by:

3 ก.ย.2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ยางร้อง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก / Post By Suparada. 

0

Add a Comment


twelve − 4 =

Captcha loading...