26 ส.ค.62 ล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

26 สิงหาคม 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ยางร้อง ทำความสะอาดอาคารเรียน ของเล่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และบริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

0

Add a Comment


8 − 3 =

Captcha loading...