18 ส.ค.62 กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี2562

Posted by:

18 สิงหาคม 2562 นายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ // Post Suparada.

0

Add a Comment


15 − 10 =

Captcha loading...