2 ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.ประจำปี 2562

Posted by:

2 ส.ค. 62 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.ประจำปี 2562 รวมถึงการซ้อมดับไฟ หนีไฟ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค

0

Add a Comment


seventeen + 15 =

Captcha loading...