10 ส.ค.65 กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

Posted by:

🌳🌳🌳วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 🙇🙇‍♀️โดยการนำของนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

Add a Comment


Captcha loading...