10 ส.ค.65 กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล

Posted by:

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้จัด “กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 🤝🤝🤝โดยการนำของ ส.ต.อ.กิตติพงษ์ เสาร์แดน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง และพนักงานจ้างตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ตำบลแม่ยางร้อง เข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้

0

Add a Comment


Captcha loading...