6 ส.ค.65 โครงการ”อบรมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยางร้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

👧🧒👦วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้จัดโครงการ”อบรมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยางร้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ยางร้องทราบถึงสิทธิ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง ร่วมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน โดยมีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยางร้อง รวมถึงตัวแทนเด็กและเยาวชนภายในตำบลแม่ยางร้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ทั้งนี้มีนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดก่ารอบรมตรั้งนี้อีกด้วย 🙏🙏🙏การอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่าน สส.ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และ สจ.ชนาธิป ศุภศิริ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็ก และเยาวชน แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรด้านนันทนาการ ของทีมนกขมิ้น ซึ่งนำทีมโดย สจ.อรรถพล คำมีสว่าง🙏🙏🙏

0

Add a Comment


Captcha loading...