9 ก.ค.65 การประชุมคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง” ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้นำตัวแทนคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนตำบลแม่ยางร้อง เข้าร่วม”การประชุมคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง 🏯🏯 ⚽️🎺🏀เพื่อร่วมกิจกรรม และร่วมพิจารณาโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีทางคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอร้องกวาง จัดทำขึ้น เพื่อจะนำไปเสนอต่อคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดแพร่ต่อไป 🙏🙏การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอร้องกวาง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้ง และบทบาทหน้าที่ของสภาเด็ก และเยาวชน อีกด้วย🙏🙏

0

Add a Comment


Captcha loading...